...vi ligger alltid i främsta ledetKvalitet, pris och livslängd

Eftersom vi arbetar med säkerhetsprodukter som skall rädda liv och egendom under många år, har vi alltid tyckt att kvalitet och säkerhet är viktigast. Ännu viktigare än priset!  Det har hela tiden varit vår målsättning att kunna erbjuda en så bra brandvarnare som möjligt, som uppfyller och tillmötesgår de krav som våra olika kunders behov innebär. Därför är samtliga våra produkter testade och godkända enligt en eller flera internationella testnormer samt uppfyller givetvis Konsumentverkets regler för säkerhet och funktion.
Vårt första kvalitetssystem utvecklade vi i början på 1980-talet, och redan 1988 införde vi ISO 9002, ackrediterat av British Standard. Vi vet nämligen att våra kunder förväntar sig noll fel på våra produkter, och vår kvalitetsmålsättning har därför alltid varit noll fel. Varje produkt är givetvis redan konstruerad för att minimera risken för fel, men dessutom sker en datorstyrd kontroll av varje enskild produkt, i flera olika tillverkningssteg, utöver en 100% slutkontroll.

Komponenterna i en brandvarnare avgör kvalitet och livslängd. Det finns brandvarnare på marknaden som inte är konstruerade för att hålla längre än 5-10 år, och användarna uppmanas därefter att kassera brandvarnarna. Med vår kvalitet är livslängden på brandvarnarna 15-20 år – det vet vi!

- Vi konstruerar våra brandvarnare för att vara säkra och fungera tillförlitligt under hela driftstiden, vilket inte minst de miljoner brandvarnare som vi levererade i början på 1980-talet, bl.a. till Länsförsäkringar är ett bevis på. De fungerar, vakar och varnar, än i dag - dygnet runt!

- Ur miljöhänsyn är det viktigt med lång livslängd på brandvarnarna, och de bör även vara konstruerade för att enkelt kunna återvinnas. Se vidare under miljö!

- Installationskostnaden för en brandvarnare är oftast högre än inköpspriset, och med en förväntad livslängd (på våra produkter) av upp till 15-20 år, blir det en lägre totalkostnad  (förutom ev. miljö- och säkerhetsvinst) vid köp av våra kvalitetsprodukter.

- I framtiden kan man förvänta sig ändrade och ökade krav på brandvarnare. Vi kan redan idag erbjuda produkter som uppfyller ökade krav bl.a. på driftsäkerhet, miljö- och återvinning (inkl.samtliga EU-direktiv, även 29/96), kommunikation (intelligent bostad) etc.

Våra brandvarnare och miljön
  
Som företag har vi alltid värnat om miljön, och ett exempel på detta är att vi är Miljödiplomerade av Miljöförvaltningen i Göteborg. Även i produktionen har vi infört ett eget miljöledningssystem, efter förebild av ISO 14001.
  
Från den 1 juli 2001 samt 13 augusti 2005 gäller nya svenska och europeiska bestämmelser angående producentansvar för omhändertagande av kasserade elektriska hushållsapparater m.m. Det s.k. WEEE-direktivet (The "Waste Electrical and Electronic Equipment" Directive). Vi har valt att uppfylla dessa krav genom att gå med i systemet elretur. F.o.m. den 13 augusti 2005 betalar vi en miljöavgift till elretur som vi debiterar våra kunder. Avgiften är för närvarande 2kr för optiska och 7kr för joniska brandvarnare (exkl. moms). Avgiften skall täcka kostnaden för framtida återvinning av den sålda brandvarnaren samt täcka kostnaden för historiskt avfall.
När det gäller emballageåtervinning är vi självklart anslutna till REPA-registret.
  
Du hittar oss även i EE-registret! Länk till EE-registrets godkända producenter.
  
Som du kanske känner till, är de flesta brandvarnare som säljs i Sverige av joniserande typ, dvs. de arbetar med en liten mängd radioaktivt ämne. Vi kan nu som första företag i branschen, erbjuda våra kunder brandvarnare antingen med normal eller ”reducerad” strålkälla. Vi vill dock påpeka att enligt fysiska principer innebär en reduktion av strålkällan att produktens livslängd förkortas, samt att övriga egenskaper som stabilitet mot falsklarm etc. försämras, någon ”miljömässig” vinst uppkommer därför knappast.
Vi har givetvis även optiska brandvarnare, som helt saknar strålkälla, vilket är det ur miljösynpunkt bästa alternativet.© 2001-2008 Deltronic Security AB.
Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter på dessa sidor är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.