...Produkter som täcker alla behov!Gaslarm:


 
 

Koloxidvarnare (CO)

Koloxid, även kallad ”kolos”, (CO) är en luktfri, osynlig, smaklös och mycket giftig gas. CO bildas vid ofullständig förbränning av fossila bränslen som naturgas, gasol, fotogen, kol, bensin, dieselolja eller trä.
För användning i bostäder, husvagnar etc.

Produktblad


 
 

Narkosgaslarm

Narkosgas används för att söva ner människor vid inbrott i t.ex. husvagnar etc...
Narkoslarmet känner bl.a. annat av drivgasen för de vanligaste förekommande gaser som används vid narkosgasattacker.

Produktblad


 
 

Gaslarm (LPG)

Larmar snabbt och skyddar mot explosions- och brandfara vid läckage av gasol (Flaskgas,s.k.LPG-gas t.ex Propan, Butan etc). Reagerar dock även för stadsgas, naturgas och liknande.
För husvagnar, husbilar, hus, båtar etc. Monteras vid gasspisar, gasvärmare, anslutningsslangar, ventiler etc.

Produktblad


© 2001-2008 Deltronic Security AB.
Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter på dessa sidor är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.