S-1231

Joniserande minibrandvarnare
Sammankopplingsbar, med pausfunktion


 • Joniserande brandvarnare reagerar snabbare vid explosionsartade bränder.
 • Sammankopplingsbar - upp till 12 enheter.
 • Pausfunktion - vid risk för oönskade larm kan brandvarnarens känslighet
  minskas under 10 min genom ett tryck på Test/Paus knappen.
 • Reagerar snabbt med kraftig signal (85 dB på 3 meter).
 • 9V standardbatteri medföljer.
 • Automatisk indikering för batteribyte.
 • Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp.
 • Unik säkerhetsfunktion - kräver batteri för montering
 • 5 års garanti.

Tillbaka

© 2001-2008 Deltronic Security AB.
Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter på dessa sidor är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.