S-1221-lbb

Joniserande
brandvarnare
Med pausfunktion och inbyggda 10-års litiumbatterier


  • Joniserande brandvarnare reagerar snabbare vid explosionsartade bränder.
  • Pausfunktion - vid risk för oönskade larm kan brandvarnarens känslighet minskas under 10 min genom ett tryck på Test/Paus knappen.
  • Reagerar snabbt med kraftig signal (85 dB på 3 meter).
  • Inbyggda högkapacitets 10-års litiumbatterier.
  • Automatisk indikering för låg batterispänning.
  • Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp.
  • Unik säkerhetsfunktion - inbyggda oåtkomliga batterier.
  • 10 års garanti.
Med våra specialanpassade Litiumbatterier, som har minst 60% högre kapacitet än övriga s.k. 10-års batterier på marknaden, kan vi nu som första leverantör lämna en fullständig funktionsgaranti på 10 år. Detta innebär både lägre kostnader och högre säkerhet för våra kunder. De tre batterierna är fast monterade: du slipper brandvarnare som piper för batteribyte, eller risken att någon tar ut batteriet! Vi erbjuder vårt nya batterisystem både i vår joniserande brandvarnare Modell S-1201, och i den optiska Modellen PS-1201. Båda finns även med pausfunktion, Modell S-1221 resp. PS-1221

Tillbaka

© 2001-2008 Deltronic Security AB.
Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter på dessa sidor är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.