P-1311

Optisk reläbrandvarnare
Sammankopplingsbar, med pausfunktion  • Optiska brandvarnare reagerar något snabbare vid pyrande bränder.
  • Innehåller inget radioaktivt material.
  • Sammankopplingsbar - upp till 12 enheter.
  • Reläutgång - brandvarnaren kan sammankopplas med larmsystem och dyl.
  • Pausfunktion - vid risk för oönskade larm kan brandvarnarens känslighet
  • minskas under 10 min genom ett tryck på Test/Paus knappen.
  • Reagerar snabbt med kraftig signal (85 dB på 3 meter).
  • 9V standard batteri medföljer.
  • Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp.
  • 5 års garanti.

Tillbaka

© 2001-2008 Deltronic Security AB.
Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter på dessa sidor är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.