P-1221-LBB

Optisk brandvarnare
Med pausfunktion och dolt 9V litiumbatteri (s.k. 10-års batteri)


  • Optiska brandvarnare reagerar något snabbare vid pyrande bränder.
  • Innehåller inget radioaktivt material.
  • Pausfunktion - vid risk för oönskade larm kan brandvarnarens känslighet minskas under 10 min genom ett tryck på Test/Paus knappen
  • Reagerar snabbt med kraftig signal (85 dB på 3 meter).
  • Dolt 9V litiumbatteri (s.k. 10-års batteri) medföljer.
  • Automatisk indikering för batteribyte.
  • Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp.
  • Unik säkerhetsfunktion - kräver batteri för montering.
  • 5 års garanti.
Levereras med inbyggda oåtkomliga (ex. för hyresgästen) dolda batterier, men som enkelt kan bytas ut eller återvinnas när så önskas, varigenom livslängden på brandvarnaren kan förlängas. Som extra säkerhet kan brandvarnaren monteras med låsbar monteringsbricka (tillval), vilket gör att t.ex. en hyregäst inte kan avlägsna brandvarnaren från taket.

Tillbaka

© 2001-2008 Deltronic Security AB.
Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter på dessa sidor är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.