P-1201

Optisk brandvarnare


  • Optiska brandvarnare reagerar något snabbare vid pyrande bränder.
  • Innehåller inget radioaktivt material.
  • Reagerar snabbt med kraftig signal (85 dB på 3 meter).
  • 9V standardbatteri medföljer.
  • Automatisk indikering för batteribyte.
  • Dubbel funktionskontroll, både blinklampa (LED) och testknapp.
  • Unik säkerhetsfunktion - kräver batteri för montering.
  • 5 års garanti.

Tillbaka

© 2001-2008 Deltronic Security AB.
Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. Samtliga uppgifter på dessa sidor är baserade på nu gällande regler och rekommendationer. Vi reserverar oss för eventuella fel och framtida ändringar.